решение задач, решение контрольных работ
         
Главная Оплата Полезное Партнеры Сотрудничество Гостевая

 

 

Перечень предметов

Высшая математика

Теория вероятностей

Математическая статистика

Математическое программирование

Физика

Химия

Сопромат

Информатика. Программирование

Английский, французский язык

Другие

 

Перечень услуг

Решение задач

Решение контрольных работ

Решение домашних заданий

Решение тестовых заданий

Решение лабораторных работ

Решение задач по математике online

Решение заданий дистанционной формы обучения

Репетиторство по математике online

Решение домашних заданий по математике онлайн

 

ЗАКАЗАТЬ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

О нас

Автоматическая система заказов решения

 

Поиск по сайту

 

Купить готовое решение

Высшая математика
Физика
Программирование
Теория вероятностей и математическая статистика

 

 

Статьи

Математика. Высшая математика

Використання прикладних задач у процесі вивчення показникових рівнянь у класах різних профілів

Посилення прикладної спрямованості навчання математики, особливо у старшій школі, яка є сполученною ланкою між середньою та вищою освітою, є актуальною та важливою проблемою. Однією з основних змістових ліній шкільного курсу алгебри та початків аналізу є лінія рівнянь і нерівностей, яка має розгалуджену систему внутрішньо-предметних та міжпредметних зв'язків. Прикладні задачі на розв'язування рівнянь та нерівностей, майже відсутні у більшості підручників старшої школи. Зважаючи на важливу роль прикладних задач у посиленні мотивації вивчення рівнянь та нерівностей, формуванні в учнів здатностей застосування знань у практичних, життєвих ситуаціях, актуальною є проблема удосконалення методики вивчення змістової лінії рівнянь та нерівностей шляхом посилення прикладної спрямованості навчання.

У процесі розв'язування прикладних задач здійснюється навчання учнів елементам математичного моделювання, що широко застосовується у математичному программуванні. Найвідповідальнішим і найскладнішим етапом розв'язування прикладної задачі є побудова її математичної моделі. Реалізація цього етапу вимагає від учнів багатьох умінь: виділяти суттєві чинники, що визначають досліджуване явище (процес); вибирати математичний апарат для побудови моделі; виділяти чинники, що викликають похибку під час побудови моделі.

Прикладні задачі умовно можна розділити на такі, у яких математична модель міститься в умові задачі, та такі, розв'язування яких передбачає побудову математичної моделі. Розв'язування неформалізованих прикладних задач складається з таких етапів:
1. постановка задачі
2. переклад умов задачі на мову математики
3. складання математичної моделі задачі
4. пошук плану розв'язування задачі всередині моделі
5. здійснення плану, перевірка і дослідження знайденого розв'язку в середині моделі
6. інтерпритація отриманого результату
7. аналіз знайденого способу розв'язування з метою з'ясування його раціональності, можливості розв'язування задачі іншим методом чи способом.

Можна виділити наступні дидактичні цілі, що досягаються в процесі розв'язання прикладних задач під час вивчення рівнянь та нерівностей в курсі алгебри та початків аналізу:
1. підготовка до вивчення учнями рівнянь і нерівностей, зокрема шляхом сприяння концентрації уваги учнів на новому виді рівнянь та нерівностей; забезпечення мотивації навчання; створення проблемної мотивації
2. закріплення щойно набутих теоретичних знань та формуванняв учнів відповідних математичних компетентностей
3. аналіз набуття учнями математичних компетентностей з розв'язування рівнянь та нерівностей.

Крім того, прикладні задачі можуть виступати як засіб здійснення міжпредметних зв'язків.

 

Rambler's Top100

R328927684461
U289298247385
Z356034335432

41001549403012

Контакты:

Обратная связь
Оценка заказа
viber: +380504007280
skype: didenko.om 

Если форма обратной связи не работает, то присылайте задания  прямо на почтовый ящик: stud-zakaz@yandex.ru

решение задач, решение контрольных работ, решение математики, решение теории вероятности, решение математической статистики, решение математического программирования, решение физики, решение химии, решение информатики, решение программирования, решение сопромата, решение английского языка, решение статистики
studzakaz.com 2010-2017
использование материалов сайта в комерческих целях запрещено